นำเข้าสินค้าทางบก

  • การนำเข้าสินค้าทางบก

    เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าทางบก ถูกต้องตามกฏหมายที่กรมศุลกากรกำหนด โดยการนำเข้าสินค้านั้นมีระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆมากมายและ ต้องติดต่อกับฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และตามที่กฏหมายได้กำหนดใว้ ให้ครบถ้วน โดยทางเราซึ่งเป็นตัวแทนของคุณ จะจัดเตรียมในเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้และพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้าให้ดีที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ.

    นำเข้าสินค้าทางบก

    พิธีการนำเข้าสินค้าทางบกมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง เราจะเริ่มต้นกับคุณให้ดีที่สุดและก็จะดูแลให้บริการคุณอย่างเต็มที่ โดยท่านสามารถสอบถาม ข้อมูลการนำเข้าสินค้าทางบกได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด หรือ ถ้าท่านกำลังมองหาตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งมืออาชีพที่ใว้ใจได้ ทำงานให้ท่านได้ตลอดเวลา เราขออาสาเป็นตัวแทนของท่านและพร้อมที่จะทำงานให้กับท่านทันที โทร.02-703-0637, 02-703-0638.