บริษัทชิปปิ้ง

  • บริษัทชิปปิ้งในไทย

    บริษัทชิปปิ้ง

    เราคือบริษัทชิปปิ้งอยู่ในประเทศไทย รับเป็นชิปปิ้งให้บริษัทชั้นนำต่างๆมาหลายปี บริษัทตัังอยู่บริเวณ ถนน ศรีนครินทร์ จังหวัด สมุทรปราการ ถ้าท่านมองหาชิปปิ้งที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นชิปปิ้งที่มีประสบการ์ณผ่านการเป็นตัวแทน ได้รับการรับรองโดยศุลกากร อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์

    การทำงานที่เป็นระบบและเป็นระเบียบ ทุกขั้นตอนต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานที่คอยกำกับดูแลทีมงานของเรา เพราะการทำงาน เป็นตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งต้องมีความรู้และความเข้าใจ หลักเกณฑ์ต่างๆและทำให้ครบทุกขั้นตอนที่ทางศุลกากรกำหนด การทำงานที่เป็นระบบและถูกต้อง ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฉับไว ไร้ปัญหาต่างๆ. ของออกใว ของถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา.