ตัวแทนนำเข้า

  • บริการ เป็นตัวแทนนำเข้า สินค้า

    ตัวแทนนำเข้า

    ตัวแทนนำเข้าสินค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าสินค้าผ่านทางเรือ อากาศ หรือทางบก จำเป็นต้องมีตัวแทนนำเข้าสินค้าเพื่อ ทำหน้าที่แทนบริษัทผู้นำเข้าและติดต่อและประสานงานเดินเรื่องเอกสารและอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านกับกรมศุลกากร เพราะสินค้าที่นำเข้าต้องมีการตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าใดผิดกฏหมายหรือไม่และต้องมีการเสียภาษีเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนออกของจะดำเนินเรื่องให้กับผู้นำเข้าทั้งหมด โดยผู้นำเข้าต้องติตต่อหาตัวแทนที่ใว้ใจได้ และทำงานดีตรงต่อเวลาและที่สำคัญต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน.