ตัวแทนส่งออก

  • บริการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้า

    ตัวแทนส่งออก

    เราให้บริการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการส่งออกสินค้าผ่านทางเรือ อากาศ หรือทางบก จำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนส่งออกสินค้า เพื่อทำหน้าที่แทนบริษัทแทนบริษัทผู้ส่งออก ติดต่อและประสานงานเดินเรื่องเอกสารและอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านกับกรมศุลกากร เพราะสินค้าที่จะทำการส่งออก ต้องมีการได้รับการตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าใดผิดกฏหมายหรือไม่ และต้องมีการเสียภาษีเป็นจำนานเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนออกของจะดำเนินเรื่องให้กับ ผู้ส่งออกทั้งหมด โดยผู้ที่ส่งออกจะต้องติดต่อหาตัวแทนที่ใว้ใจได้ ทำงานดีตรงต่อเวลาและที่สำคัญต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน.