ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร

  • ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร

    กรมศุลกากร

    งานของเราซื่งเป็นชิปปิ้งต้องคอยติดต่องานกับทางกรมศุลกากรเป็นหลัก เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้าหรือว่าสินค้าออก การเป็นตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งนั้นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการ ดำเนินการทุกขั้นตอนคอยแก้ปัญหาต่างๆได้ดีและทันท่วงที เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทของท่านได้ เราจึงมีความมั่นใจในประสบการณ์และการทำงานที่ผ่านหลายปี การเป็นมืออาชีพ ต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ในงานด้านบริการจะละทิ้งต่อหน้าที่ ที่ ทำอยู่ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าท่านต้องการหาชิปปิ้งที่สามารถทำงานให้ท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านได้เจอแล้วในตอนนี้ ติดต่อสอบถาม งานบริการชิปปิ้งได้ที่เบอร์ 02-703-0637 ถึง 38